DLV Plant

Welkom bij QMS Akkerbouw

QMS Akkerbouw van Delphy BV is telers en adviseurs behulpzaam bij het volgen en beoordelen van de gewasgroei en geeft advies over teeltoptimalisatie en bemesting in open teeltgewassen in de akkerbouw en vollegrondsgroente.

Om zeker te zijn dat er wekelijks actuele betrouwbare gegevens beschikbaar komen voor de teler/adviseur over de gewasgroei, stikstofopname en behoefte van bijbemesting zijn we in 2012 gestart met pilotprojecten met systemen van plantsapmetingen en spectraal vliegtuigbeelden. Deze meetgegevens worden in QMS Akkerbouw verwerkt.

De resultaten worden gepresenteerd als kaartjes van de biomassagroei en advies voor bijbemesting bij aardappelen. Bij niet-aardappel percelen wordt de index van de stikstofopname weergegeven.

Klik op deze link om een voorbeeld te zien van deze presentaties.

Presentatie meetresultaten

QMS Akkerbouw wordt gebruikt voor de presentatie van resultaten van plantsapmetingen of metingen van de gewasgroei met hyperspectraalscanning vanuit bemande vliegtuig.

Gebruikers van vliegtuigbeelden kunnen via onderstaande inlogvenster inloggen met de toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord.

  Inloggen
gebruikersnaam     
wachtwoord  
Logingegevens aanvragen